Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Melinda, Malin, Anette och Sanna. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 21 barn på Röd.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

https://youtu.be/6WZxp4Sx_X8


torsdag 5 april 2018

Vad händer i mötet med vatten, olja, färg och salt? 

Inom projektet har vi mött vatten i dess olika former, som den iskalla isen, isen i skapande, vatten i flyta/sjunka, snön, isens rörelse, vatten som skum, vatten som bubblor så idag ville vi undersöka vad som händer med vatten i möte med annat material. Idag samlades vi vid bordet för att göra ett litet experiment. Vi tog fram en tillbringare med vatten, sedan skulle olja hällas på, men för det första vad är olja egentligen? ”Det är varmt” ”det är gult”. Vi bestämde oss för att upptäcka vad olja är och hur olja känns innan vi gick vidare i experimentet. Vi hällde upp lite olja på en tallrik så att vi kunde titta nära och självklart känna på för de som ville. Sedan funderade vi på vad som skulle hända när olja möter vatten ”Den sjunker ” vi utforskade tillsammans och upptäckte fort att oljan la sig ovanpå vattnet. ”Den flyter, oljan flyter!” Det var en spännande upptäckt när vi såg hur oljan la sig ovanpå vattnets yta. Vi kopplade till våra tidigare erfarenheter kring flyta/sjunka, för där minns vi att vissa föremål flyter på vattnets yta medan de tyngre sjunker ner på botten.Sedan droppade vi karamellfärg och till slut salt (saltet sjönk och fick med sig färg längst vägen). Vi fick titta nära för att upptäcka vad som hände. Det var en häftigt upptäckt då det bildades blå små bubblor som tog sig ner mot botten. ”Det är bubblor” sedan när saltet löste upp sig så åkte bubblorna upp igen ”bubblorna åker”. ”Titta de rör sig!” många ”bubblor ”Uppskattat och riktigt spännande med ett litet experiment. 


Barnen utforskar, de testar på att blåsa i blandningen och upptäcker vad som sker när blir när de själva tillför rörelse. 

”Kan man känna i den nu? ”Ja visst gå det!. 

”Det känns som slajm” ”det är kletigt ” 

Sedan upptäckte barnen att när handen hade blivit doppad i tillbringaren så gick det att köra fort fort fort på bordet. ”det är jättekul” 

Att få utforska med alla sina sinnen,(jag ser hur det ser ut men hur känns det?) 


:) /blå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar