Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


torsdag 15 mars 2018

Nytt material att utforska

Blå. Vi har fått nytt material som barnen har utforskat under veckan, riktigt uppskattat! 

Magnetklossarna är väldigt populära, vilka häftiga byggen det kan bli! Det går att bygga på alla möjliga sätt då klossarna är magnetiska, för de som vill ha en extra utmaning så finns det olika bilder som inspiration t.ex ett bord, en stol -en utmaning för det matematiska tänket, att följa en bild och prova att bygga lika, vi måste räkna, jämföra och fundera. 


Nytt häftigt byggmaterial för olika typer av konstruktioner, klassificering /sortering. Klossarna är i olika former som lockar till variation och utforskande. Barnen uppmärksammar genast klossarnas häftiga silvriga färg (som även går att titta i). 

Fantasi och kreativt tänkande

”Vi har byggt ett slott” ”den bor här i slottet””Elsa bor här” 
”Wooow” var en av reaktionerna när vi upptäckte det nya materialet på ljusbordet. 

Matematik i utforskandet av det nya materialet, vi upptäcker att ljusbordsmaterialet har olika former men finns i samma färger -sortering/klassificering.


Genom barnens nyfikenhet och upptäckarglädje visar de att det går att utforska material på så många olika sätt :)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar