Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 3 pedagoger som heter Melinda, Malin och Anette. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 22 barn på Röd.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

https://youtu.be/6WZxp4Sx_X8


torsdag 15 mars 2018

Nytt material att utforska

Blå. Vi har fått nytt material som barnen har utforskat under veckan, riktigt uppskattat! 

Magnetklossarna är väldigt populära, vilka häftiga byggen det kan bli! Det går att bygga på alla möjliga sätt då klossarna är magnetiska, för de som vill ha en extra utmaning så finns det olika bilder som inspiration t.ex ett bord, en stol -en utmaning för det matematiska tänket, att följa en bild och prova att bygga lika, vi måste räkna, jämföra och fundera. 


Nytt häftigt byggmaterial för olika typer av konstruktioner, klassificering /sortering. Klossarna är i olika former som lockar till variation och utforskande. Barnen uppmärksammar genast klossarnas häftiga silvriga färg (som även går att titta i). 

Fantasi och kreativt tänkande

”Vi har byggt ett slott” ”den bor här i slottet””Elsa bor här” 
”Wooow” var en av reaktionerna när vi upptäckte det nya materialet på ljusbordet. 

Matematik i utforskandet av det nya materialet, vi upptäcker att ljusbordsmaterialet har olika former men finns i samma färger -sortering/klassificering.


Genom barnens nyfikenhet och upptäckarglädje visar de att det går att utforska material på så många olika sätt :)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar