Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


torsdag 16 november 2017

Ljusbord 

Vi samlas vid ljusbordet och upptäcker ljuskuberna, de finns i flera färger och går att titta igenom. Barnen visar att det går att bygga på många sätt, mer än bara på höjden. 

Det går att konstruera på flera sätt
Barnen tar upp en ljuskub och håller framför ögonen.  Vilken färg vill du se i världen i? -Det är bara att välja :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar