Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


torsdag 2 november 2017

Flyta / sjunka

Då vi arbetat med vatten har vi naturligt kommit in på vilka föremål som finns i vattnet, på vattnet eller vilka material som flyter eller sjunker. Ute på promenaderna har vi testat på flyta / sjunka i vattenpölarna men idag tog vi fram en stor balja med vatten och olika material,det var sten, löv, gaffel och plusplus. Först bad vi barnen om en hypotes, vad de tror ska hända innan vi släpper ner föremålet i vattnet. De fick känna på föremålet och barnen uttryckte ”den är tung” ”den är lätt” sedan gissade de på vad de trodde skulle hända. 

Barnen utforskar sin omvärld med alla sinnen, hur känns föremålen? Hur känns vattnet? Hur låter vattnet efter att vi släppt ner föremålen?
 Vi utvecklar en förståelse för nya begrepp och ord flyta flyter, flöt,sjunka sjunker sjönk.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar