Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Melinda, Malin, Anette och Sanna. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 21 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Den 2e och 3e oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdagar. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


onsdag 25 oktober 2017

Skapande, finmotoriska utmaningar

Vi skapar och utmanar vår finmotorik

Barnen skapar mönster av bilarnas däck

De kör med bilarna fram och tillbaka och upptäcker däckens mönster.


Hur blir det när vi kör med bilen fort? Hur blir mönstret när vi kör sakta?barnen upptäcker att bilens hastighet på pappret påverkar mönstret


Utmaning när vi limmar paljetter på pappret


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar