Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 3 pedagoger som heter Melinda, Malin och Anette. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 22 barn på Röd.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

https://youtu.be/6WZxp4Sx_X8


måndag 16 oktober 2017

Siffror är roligt

Idag fick vi matematiska utmaningar, vi tog först fram siffrorna 1-6 på golvet, vi tittade hur siffrorna såg ut och räknade tillsammans. Barnen visar en stor uppskattning till att räkna, de vill genast räkna med fingrarna och få individuella små uppdrag. Kan jag få tre röda duplo från dig? Eller fem djur? Två blå och tre röda, hur många blir det tillsammans? 

Matematik, siffror och att räkna är något barnen ska få möta på ett lustyllt sätt i deras vardag, de möter matematik naturligt i leken samtidigt som det Ibland är lite extra roligt att få samlas tillsammans och få möta matematik.


1. Doddo. 2 gröna duplo 3. Gula bollar 5 djur


Matematik i leken, rada upp djur, räkna och ge varje djur mat.

Matmatik i leken, ett barn väljer att ställa upp babblarna på bordet och ge varje figur en ”klubba” i samma färg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar