Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


måndag 16 oktober 2017

Siffror är roligt

Idag fick vi matematiska utmaningar, vi tog först fram siffrorna 1-6 på golvet, vi tittade hur siffrorna såg ut och räknade tillsammans. Barnen visar en stor uppskattning till att räkna, de vill genast räkna med fingrarna och få individuella små uppdrag. Kan jag få tre röda duplo från dig? Eller fem djur? Två blå och tre röda, hur många blir det tillsammans? 

Matematik, siffror och att räkna är något barnen ska få möta på ett lustyllt sätt i deras vardag, de möter matematik naturligt i leken samtidigt som det Ibland är lite extra roligt att få samlas tillsammans och få möta matematik.


1. Doddo. 2 gröna duplo 3. Gula bollar 5 djur


Matematik i leken, rada upp djur, räkna och ge varje djur mat.

Matmatik i leken, ett barn väljer att ställa upp babblarna på bordet och ge varje figur en ”klubba” i samma färg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar