Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


fredag 15 september 2017

Strumputmaningar

Innan lunch samlas vi gruppen och tar fram strumpor och vi blir utmande att hitta par som hör ihop. Barnen får upptäcka olika färger, mönster, likheter och skillnader. För de barn som vill ha ännu en utmaning så fick de ett uppdrag att själva beskriva vilken strumpa de ville ha. De fick då beskriva om strumpans färg och mönster, pedagogen fick sedan ta fram strumpan som beskrevs. Vi övar på turtagning (att kunna lyssna på varandra och vänta på sin tur).


Beskriver för pedagogen vilken strumpa vi vill ha, vi beskriver strumpans mönster och färger
Tillsammans räknar vi sedan paren 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar