Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Melinda, Malin, Anette och Sanna. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 21 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Den 2e och 3e oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdagar. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


tisdag 5 september 2017

Samling kring "en ska bort"

På samlingen idag lekte vi "En ska bort". Barnen fick diskutera vilken sak de tyckte skulle bort, vilka tre som hörde ihop och varför. Vi pratade om färg, form, funktion, storlek m.m. 
 Många begrepp och jämförelser berördes i våra diskussioner! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar