Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


tisdag 5 september 2017

Samling kring "en ska bort"

På samlingen idag lekte vi "En ska bort". Barnen fick diskutera vilken sak de tyckte skulle bort, vilka tre som hörde ihop och varför. Vi pratade om färg, form, funktion, storlek m.m. 
 Många begrepp och jämförelser berördes i våra diskussioner! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar