Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 3 pedagoger som heter Melinda, Malin och Anette. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 22 barn på Röd.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

https://youtu.be/6WZxp4Sx_X8


torsdag 21 september 2017

Roliga torsdagsaktiviteter!

Idag har vi hunnit med mycket - som vanligt!😊
En av läsgrupperna hade lite boksamtal om boken "Vems kompis", den tar upp kompisrelationer, hur det kan bli när man blir arg m.m. Då ett par barn hade blivit arga/besvikna ute på FM så passade det väldigt bra att prata om hur man kan göra om man blir arg, (gå ifrån en stund tex) vad får man göra och inte göra när man blir arg och hur man som kompis kan agera och hjälpa. Barnen var väldigt duktiga och lyhörda för varandra ute på FM och det berömde vi och tog upp som ett mycket bra exempel på ett bra sätt.
 Vi har väldigt kloka barn som vet hur man ska/kan göra, men sedan kan det vara svårare att alltid tillämpa det på sig själv.
Vi provade även miner hur man kan se ut när man är arg.

(Detta är Likabehandlingsplanen i praktiken och tillämpad till barngruppens behov.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar