Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 3 pedagoger som heter Melinda, Malin och Anette. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 22 barn på Röd.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

https://youtu.be/6WZxp4Sx_X8


fredag 29 september 2017

Pedagogiska måltider!

Under luncherna samtalar vi om allt mellan himmel och jord, och övar samspel, finmotorik, m.m. Vi pedagoger delar upp oss så det är så få barn som möjligt vid varje bord, för bästa möjliga förutsättningar för bra samtal/samspel. 
Barnen skickar själva runt maten och vi uppmanar dem att ta av allt och helst smaka av allt. 
Vi vill att barnen hjälper varandra att skicka runt, tex "Kan jag få mjölken tack". Även säga "Nej tack" om man inte vill ha mer.

Vi uppmanar barnen att känna efter om de orkar mer, och i så fall hur mycket mer.


Vi skickar alltid runt maten medsols, (vi lägger en klocka på bordet och tittar åt vilket håll visarna går åt) även korken på mjölkpaketet skruvas tillbaka medsols! :)

Barnen får alltid prova att skära själva först, sen får de hjälp vid behov.

Ofta kan de mer än de själva tror..;)

De får själva sätta in glaset i diskmaskinen...

...skrapa av mat de inte orkade/gillade,

samt lägga sina bestick i vattenhinken.

Barnen har blivit otroligt duktiga och självständiga på alla moment och är stolta över det! :D


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar