Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 3 pedagoger som heter Melinda, Malin och Anette. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 22 barn på Röd.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

https://youtu.be/6WZxp4Sx_X8


onsdag 30 augusti 2017

Bygghörnan, (byggrummet) en plats för alla

Vi utvecklar vår inomhusmiljö för att möta barnens intresse och behov. Bygg och konstruktion är något barnen har fångats i och länge kan de sitta var för sig eller tillsammans.Nu finns byggmaterial,klossar, lego, djur och kaplastavar i ett rum. 

Bygghörnan eller numera byggrummet är en plats för precis alla, barnen möter varandra och samspelar utifrån deras erfarenheter.
Vi har olika material, vi lägger till och förnyar för att de ska ge utmaningar och möta varje enskilt barns behov. 

Bygghörnan ska vara en plats som bjuder in alla barn, en plats där vi kan känna oss delaktiga i,

Bygghörnan ska vara en plats där fler sinnen möts
Med fantasi går det att skapa alla möjliga slags lekar och utmaningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar