Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


onsdag 30 augusti 2017

Bygghörnan, (byggrummet) en plats för alla

Vi utvecklar vår inomhusmiljö för att möta barnens intresse och behov. Bygg och konstruktion är något barnen har fångats i och länge kan de sitta var för sig eller tillsammans.Nu finns byggmaterial,klossar, lego, djur och kaplastavar i ett rum. 

Bygghörnan eller numera byggrummet är en plats för precis alla, barnen möter varandra och samspelar utifrån deras erfarenheter.
Vi har olika material, vi lägger till och förnyar för att de ska ge utmaningar och möta varje enskilt barns behov. 

Bygghörnan ska vara en plats som bjuder in alla barn, en plats där vi kan känna oss delaktiga i,

Bygghörnan ska vara en plats där fler sinnen möts
Med fantasi går det att skapa alla möjliga slags lekar och utmaningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar