Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


måndag 5 juni 2017

Förra veckans gympabesök

Härligt med ett besök i gympasalen, barnen älskar verkligen att få gå dit. De får genast snabba fötter och är lite extra snabba vid påklädning när det är gympadags. 

Hinderbana med motoriska utmaningar bjöd det på denna gång. Även lek tillsammans, vi lekte dinosauriebebisar och föräldrar. Barnen bjuder in pedagoger till samspel, de tjuter av skratt när de blir jagade av t-rex mamman. 

Utmanar balansen
Krypa på mattan
Att våga tro på sin egna förmåga att klättra. 
Testar på rockringarna
Stå i led för att få åka ner för rutschkanan som vi gjorde tillsammans


Vårt härliga gäng :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar