Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Melinda, Malin, Anette och Sanna. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 21 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Den 2e och 3e oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdagar. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


fredag 5 maj 2017

Barnens egen dokumentation

Just nu bygger barnen höga torn av klossar. De utmanas på många sätt genom att bygga på olika platser, diskutera och samarbeta med varandra bl.a. Här har några barn även dokumenterat själva och fotograferat med Ipad. Det ger barnen inflytande över sin egen dokumentation för att kunna reflektera över sitt eget och andras lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar