Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Melinda, Malin, Anette och Sanna. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 21 barn på Röd.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

https://youtu.be/6WZxp4Sx_X8


torsdag 6 april 2017

Dinosaurievärld

Vi har börjat med att utforma dinosaurierummet tillsammans. Vi vill att platsen ska vara en miljö för alla som ska inbjuda till lek och samspel mellan kamraterna. Dinosauriemiljön ska inspirera till härliga lekar och utforskande, det viktigaste är att det är en plats som vi ska utforma tillsammans. Idag har vi börjat med att sätta upp vår pool igen. 

Vi fick samarbeta
Vi skapar en trädkrona. För vilka dinosaurier har långa halsar som äter löv från träden? Brachiosaurus! 
Vi får utmana finmotoriken när vi klipper i tyg, barnen skapar löv.Ett träd i miljön är på platsFortsättning på rummet följer :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar