Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Melinda, Malin, Anette och Sanna. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 21 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Den 2e och 3e oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdagar. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


fredag 24 mars 2017

Under veckan

Vi har utforskat vidare i dinosaurieprojektet under veckan. Vi har som tidigare nämnt undrat om dinosaurier även kan vara snälla, omhändertagande och inte enbart farliga?På den vägen har vi börjat utforska dinosauriernas ägg. För någon dag sedan skapade barnen egna ägg på ett nytt sätt, nämligen med hjälp av tidningspapper, tapetklister och ballong. Det var ett härligt klister, kändes som snor som ett barn uutryckte, sedan skulle klistret på ballongen och även tidningspappret som var i små bitar. Limmet skulle även täcka på tidningspappret så hela ballongen blev täckt. Vilken utmaning för finmotoriken och en lustfylld sådan. Det är en häftig känsla när vi får möta nytt material i vår atelje. Nu är äggen på tork och sedan kommer vi fortsätta att arbeta med våra ägg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar