Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


fredag 6 november 2015

Plats att utforska

Vi har en bänk där det finns material att utforska och undersöka med. Där finns luppar, förstoringsglas, olika material böcker m.m som barnen kan använda när de vill under dagen.
Just nu är det fokus på SPINDLAR.
Vi läser om dem, har gjort ett stort spindelnät och också hittat spindlar och spindelnät ute på vår gård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar