Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


fredag 6 november 2015

Bok om spindlar

Vi läser ofta i vår bok om spindlar och upptäcker att det finns både likheter och olikheter mellan oss och spindlarna. En olikhet är färgen på blod. Spindlarna har en helt annan färg på sitt blod, nämligen ljusblått. Vi har målat med både röd och ljusblå färg för att förstå skillnaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar