Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Melinda, Malin, Anette och Sanna. Blå har 4 pedagoger som heter Katha, Nathalie, Linn och Emma. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 21 barn på Röd.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

https://youtu.be/6WZxp4Sx_X8


fredag 30 oktober 2015

Kims lek

Nu på förmiddagen utmanar vi barnen i Kims lek. Det är en lustfylld lek som tränar minnet. Vi började med att ställa fram en flaska och en nalle. Barnen fick då vända sig om och blunda. Sedan frågade vi om vilket föremål som var borta. Det slutade med att vi tog fram hela fyra föremål och barnen kunde komma ihåg vad som var borta men det viktiga är ju inte att "minnas rätt" utan att försöka. De fick även träna på turtagning då ett barn i taget skulle få prova på. Under lekens gång så utmanas barnen i språket då de övar på att säga ord under tiden . -Docka, flaska, nalle och sko. Barnen visar dagligen en stor vilja till att lära och utvecklas, de uppskattas otroligt mycket att få sådana här lustfyllda utmaningar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar