Välkommen till Björnbärets förskola, en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.
Vi är en förskola med 2 avdelningar, Röd och Blå avdelning.
Röd har 4 pedagoger som heter Pia, Melinda, Maggan och Malin. Blå har 4 pedagoger som heter Sanna, Katha, Nathalie och Linn. För närvarande har vi 16 barn på Blå och 20 barn på Röd.


Aktuell/viktig information:

Fredagen den 6 oktober har vi pedagoger kompetensutvecklingsdag. Björnbäret är då stängt. Behöver du omsorg för ditt barn vill vi att du meddelar förskolechef Pernilla Bärefalk på 0730-20 19 61 senast den 15 september.


fredag 30 oktober 2015

Kims lek

Nu på förmiddagen utmanar vi barnen i Kims lek. Det är en lustfylld lek som tränar minnet. Vi började med att ställa fram en flaska och en nalle. Barnen fick då vända sig om och blunda. Sedan frågade vi om vilket föremål som var borta. Det slutade med att vi tog fram hela fyra föremål och barnen kunde komma ihåg vad som var borta men det viktiga är ju inte att "minnas rätt" utan att försöka. De fick även träna på turtagning då ett barn i taget skulle få prova på. Under lekens gång så utmanas barnen i språket då de övar på att säga ord under tiden . -Docka, flaska, nalle och sko. Barnen visar dagligen en stor vilja till att lära och utvecklas, de uppskattas otroligt mycket att få sådana här lustfyllda utmaningar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar